avrupa sohbet

günümüzdeki internet arkada?l?klar?n?n o dönemdeki boyutu mektup arkada?l?klar?yd?. Bu mektuplar?n ula?aca?? yere hayli uzun sürelerde vard???n? dü?ünürsek günümüz ileti?im imkanlar?n?n de?erini daha iyi anlayabiliriz herhalde.
Tag:chat
Source:http://avrupasohbet1.wordpress.com/
Pilihan artikel lainnya :
Brass Handicrafts & Copper Handicraft | HOME | INDEX | Blog

INDEX:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Partner/Rekomendasi: